X
01mei

Energietransitie Pijnacker Nootdorp

In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons te nemen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de gemeente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) opgaven.

Zo is de gemeente bezig met een verkenning naar een gebiedsdekkende duurzame warmteinfrastructuur in het omliggende gebied. Met name door de grote glastuinbouwclusters is de warmtevraag in het gebied groot. Samen met de WSO (Warmte Samenwerking Oostland) heeft de gemeente een verkenning naar de warmte infrastructuur uitgevoerd met belangrijke stakeholders in het gebied, waarvan wij de coördinatie op ons hebben genomen. De Warmte Samenwerking Oostland wil de komst van een gebiedsdekkende warmteinfrastructuur verder faciliteren. Samen met stakeholders die een bijdrage willen leveren gaan we de ontwikkeling en realisatie verder concretiseren tot een plan van aanpak voor een gefaseerde uitrol. De verkenning wordt meegenomen in de regionale energiestrategie en de door de gemeente op te stellen warmtetransitievisies.

 

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Jaar: mei 2019 - heden

Related

Not any article