X
12jan

WarmtelinQ Rijswijk

12 jan, 2021 | Duurzaam | Return|

Voor de gemeente Rijswijk werkt Matthijs als projectcoördinator op dit moment aan WarmtelinQ. WarmtelinQ is de leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw het gebied tussen Rotterdam en Den Haag gaat verwarmen. De Transportleiding is naar verwachting operationeel in het eerste kwartaal van 2023.

 

Matthijs houdt zich met de coördinatie van de volgende taken bezig:

  • uitvoeringsovereenkomst (UVOK);
  • vergunningsaanvraag door CV LdM bij gemeente Rijswijk;
  • begeleiden reacties op ruimtelijke ordeningsprocedure;
  • (start) uitvoeringswerkzaamheden, inclusief afstemming verkeerstechnische- en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering;
  • Traceverkenning WarmtelinQ+ binnen de gemeente Rijswijk.

Related

Not any article