Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau. Ons werkterrein is het landelijk gebied. Glastuinbouw behoort daar ook toe.

Het landelijk gebied bestaat uit een complex stelsel van economische, ecologische, esthetische en sociale systemen. Alles hangt met alles samen.

Partijen die wat willen veranderen in het landelijke gebied staan dan veelal ook voor zware inhoudelijke opgaven in een complex krachtenveld van wederzijdse afhankelijkheden.

Wij ondersteunen partijen bij dergelijke uitdagingen met adequate werkwijzen, gericht op slagkracht en realiseerbare oplossingen.

Onder de knop Projecten hebben wij onze staat van dienst opgenomen, de uitgevoerde opdrachten zeggen meer dan een lang verhaal.