Ligplaatsenplan Wijde Aa en Kagerplassen

In het gebied rond de Kagerplassen liggen sinds vele decennia woonboten en pleziervaartuigen. Deze worden door recreanten gedurende weekends en vakanties bewoond. Veel van de boten hebben geen officiële status, liggen dus illegaal, maar worden “gedoogd” door gemeente en provincie.   
Lees meer »

Project Oeverzone Hollandsch Diep

In opdracht van de gemeente Cromstrijen is een initiatiefnotitie opgesteld om te komen tot een integrale en interactieve ontwikkeling van de oeverzone langs het Hollandsch Diep.   
Lees meer »

Staande mastroute Friesland

Begeleiding van het proces dat leidde tot een ontwerp voor en financiering van een recreatieve vaarroute van Akkrum, via Grou naar Leeuwarden.   
Lees meer »

Visrechten op de Maas

Vanwege het ontbreken van iedere database op het gebied van visrechten, wordt de eigendomssituatie en de rechten van beroeps- en sportvissers op de Maas in Nederland geïnventariseerd.   
Lees meer »