Park 21

Park 21


  
Lees meer »

Ondersteuning en begeleiding procesuittreding Recreatieschap Geestmerambacht

Ondersteuning en begeleiding procesuittreding Recreatieschap Geestmerambacht

  
Lees meer »

Bevordering van de grondmobiliteit in het Groene Hart

Verkennend onderzoek naar de problematiek, de oplossingsrichtingen en verdere aanpak van de grondmobiliteit in het Groene Hart.     
Lees meer »

Evaluatie Faunabeleid Noord-Holland

De verschillende partners binnen de Faunabeheer Eenheid vinden het tijd voor een evaluatie, vanwege het feit dat provinciale subsidieverlening, goedkeuring van het Faunabeheerplan, ontheffingen e.d. al jaren moeizaam tot stand komen. Daardoor verloopt de uitvoering van het provinciaal faunabeleid en beheer in Noord-Holland niet doelmatig.   
Lees meer »

Toekomstvisie Recreatiegebied Hitland

Dit recreatiegebied is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegd, naar de toen geldende inzichten. Inmiddels zijn de behoeften van de recreanten gewijzigd en is het hoog gewaardeerde agrarisch middengebied minder vitaal, dan indertijd is voorzien.   
Lees meer »
Pagina 1 van 4Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  Volgende   Laatste