Gebiedsvisie Gouwepolders

Het opstellen van een gebiedsvisie, in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en Beek&Kooiman Cultuurhistorie voor het gebied van de Gouwepolders. Het bijzondere van de gebiedsvisie is dat deze uitmondt in een ontwikkelingsstrategie. De strategie bevat spelregels die ervoor zorgen dat er een dubbele doelstelling bereikt wordt.   
Lees meer »

Vezels in Agro-toepassingen

Gericht op het bevorderen van samenwerking tussen partijen in de keten van kansgebieden in de toepassing van hernieuwbare grondstoffen, c.q. vezelproducten in de (Zuid-Hollandse) tuinbouw.   
Lees meer »

Stankcirkels PPS Biest-Houtakker

Op initiatief van de Reconstructiecommissie van Pilot De Hilver is in samenspraak met publieke en private partijen een intentieovereenkomst opgesteld.   
Lees meer »

Intentieverklaring Biologische Landbouw

In nauwe samenspraak met 26 partijen is een intentieverklaring opgesteld èn ondertekend om te komen tot meer samenwerking in en tussen de ketens van de biologische land- en tuinbouw in Noord- en Zuid-Holland; inclusief een Jaarprogramma 2001.   
Lees meer »

Kennisplatform agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West- en Midden Nederland

Onderzoek naar de haalbaarheid van de instelling van een kennisplatform agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West- en Midden Nederland, waarin 15 kennisinstellingen samenwerken.   
Lees meer »
Pagina 2 van 3Eerste   Vorige   1  [2]  3  Volgende   Laatste