Rol
Advies en onderzoek

Opdrachtgever
Recreatieschap Hitlandbos

Onderwerp
Toekomstvisie recreatie voor de komende 30 jaar

Periode
2009 tot 2010
Dit recreatiegebied is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegd, naar de toen geldende inzichten. Inmiddels zijn de behoeften van de recreanten gewijzigd en is het hoog gewaardeerde agrarisch middengebied minder vitaal, dan indertijd is voorzien. Voor het recreatieschap is een integrale Toekomstvisie voor de komende 30 jaar opgesteld, volgens het model van de beslisboom: niet alles in een keer veranderen, maar klaar staan als zich extern ontwikkelingen voordoen waarop kan worden ingehaakt. Hierdoor is de verandering betaalbaar en sluit het beter aan bij de behoefte van de gebruiker. In de toekomstvisie is ook voorgesteld om te kijken naar het aansluiten bij andere recratieschappen om sterker te staan in het huidige krachtenveld van bezuinigingen en herorientatie van de organisatorische structuur van groengebieden.
 
 
 

Wijzig Album Her-orden de volgorde van de afbeeldingen
  • 590 Denkrichting 2 regionaal maken.jpg