Rol
Proces adviseur

Opdrachtgever
Projectbureau PMR

Onderwerp
Transformatie akkerbouwgrond in natuur- en recreatiegebied

Periode
2010 tot heden
In het kader van dit PMR-project wordt circa 600 ha akkerbouwgebied getransformeerd in natuur- en recreatiegebied. De projectleiding streeft naar een betere afstemming tussen inrichters en beheerders in een vroeg stadium. Dit is een innovatieve ambitie, een DCM-achtige aanpak, die in de groene en blauwe wereld niet gebruikelijk is (Design, Construct and Maintenance). Bureau Mentink is ingeschakeld om dit innovatieve proces, gericht op meer kwaliteit voor hetzelfde geld, te begeleiden.
 
 
 

Wijzig Album Her-orden de volgorde van de afbeeldingen
Geen afbeeldingen voor dit album