X
Archive by tag: EconomischReturn

Begeleiding uittreding Geestmerambacht

Mentink procesmanagement heeft in 2014 het Recreatieschap Geestmerambacht ondersteund bij het proces rondom de uittreding van de provincie Noord-Holland uit de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht. Dit onderhandelingsdocument heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie in goed overleg en op basis van goede (financiele) afspraken uit het recreatieschap is gestapt. Nu staat het recreatieschap op eigen benen en onder gezag van gemeenten.
Read More