X
Archive by category: Ruimtelijke ontwikkelingReturn

Oprichten Energiecoöperatie

Vanuit de gemeente is de vraag naar een energiecoöperatie ontstaan, met als doel om collectieve zonnepanelenprojecten te faciliteren op grote daken binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een dergelijke coöperatie en bij een ‘go’, leden en dakeigenaren bereid te vinden mee te doen in dit project.
Read More

Rust aan de kust

Veel onrust was er aan de kust in de gemeente Westland. Wel of geen strandhuizen en nog meer grote en kleine zaken. Veel, heel veel partijen met verschillende belangen zijn betrokken bij de kust. Om een antwoord op de vraag te geven hoe men moet omgaan met de toenemende vraag naar recreatieve ontwikkelingen, heeft de gemeente Mentink procesmanagement ingeschakeld. In een relatief kort participatief traject met alle stakeholders is stap voor stap gewerkt aan het komen tot een gedragen visie voor ...
Read More

Samenwerken aan een open Midden-Delfland

Wij zijn ingezet om via een procesaanpak het Uitvoeringsprogramma op te stellen. De betrokkenheid bij het openhouden van de groene long, “het central parc” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is enorm groot. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook de omliggende gemeenten erkennen het belang van het groen houden van deze long. Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in de regio Midden-Delfland. Met meer dan 8...
Read More

Mooi Ijsselmonde

Vanaf 2010 hebben wij voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht (en provincie) in stappen gewerkt aan een samenhangende strategische toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Deltapoort, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn we jarenlang in een individueel gebiedsproces betrokken geweest bij de uitvoering van de sanering en herstructurering van het verspreid liggend glas. Dit heeft ook geleid tot de Handreiking ‘Ruimt...
Read More

PARK21, anders dan anders

De ontwikkeling van PARK21 is een groots en complex transformatie-proces in het buitengebied van de Haarlemmermeer met een innoverende aanpak. Haarlemmer-meer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, ...
Read More

Toekomst glastuinbouw Zijlhoek

Vraag was om een advies uit te brengen naar het toekomstperspectief van het glas-tuinbouwgebied in Zijlhoek (Katwijk). Een opdracht met zowel een economische als een ruimtelijke component. In samenwerking met de tuinders in het gebied en een aantal andere gebiedspartijen is gekeken naar het toekomst perspectief van het gebied. In een gedragen aantal scenario’s is uiteindelijk een door de sector gedragen perspectief neergelegd.
Read More

Visie Trappenberg Kloosterschuur

Wij hebben het ruimtelijke ontwikkelingstraject voor de ontwikkeling van het tuin-bouwherstructuringsgebied Trappenberg-Kloosterschuur begeleid. Dit in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Wij hebben een offensieve aanpak opgesteld in samenspraak met overheden en brancheorganisaties. In een politiek en bestuurlijk lastige situatie is uiteindelijk, in kleine stappen, een gedragen visie neergelegd. Zowaar geen eenvoudige opgave.
Read More

Koekoekspolder

Voor de Provincie Overijssel hebben wij het rapport “Vervolgonderzoek uitbreidingsruimte glastuinbouw Overijssel” opgesteld. Hierin hebben wij onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie en haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe locatie voor de uitbreidingsbehoefte van de glastuinbouw in Overijssel, en specifiek de Koekoekspolder.
Read More