X
03sep

Pijnacker-Nootdorp van het gas af (2017 - 2019)

Duurzaam | | Return |

Een decennium geleden was Mentink-procesmanagement reeds betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het 1ste warmtetransitiebeleid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na een tijd niet betrokken geweest te zijn, hebben we vervolgens wel het beleid en uitvoering geëvalueerd (2012-2013). Eind 2017 is aan ons gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het versnellen van het warmtetransitie-traject. De gemeente had niet stilgezeten de afgelopen jaren. Op veel vlakken was de gemeente bezig. Vraag was om overzicht te bieden en een samenhangende strategie op te stellen. Begin 2018 kwam ook landelijk het inzicht dat echt radicale maatregelen nodig zijn. Allereerst van het gas af. De strategie is nog voor de verkiezingen vastgelegd.

Related

Not any article