X
20mrt

Energietransitie Rijswijk

Duurzaam | | Return |

Rijswijk wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent ook dat de gebouwde omgeving op een andere manier verwarmd moet worden. Rijswijk gaat van het aardgas af. Deze warmtevisie geeft de richting en focus om de komende jaren werk te maken van deze transitie. De gemeente wil dit wijk voor wijk doen, op een manier die betaalbaar is voor de inwoners.

In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Rijswijk gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen.

We ondersteunen de gemeente bij het maken van een beleid over de aansluiting van Rijswijk op de warmtevoorziening vanuit de Rotterdamse haven en we coördineren en sturen de verschillende partijen aan die betrokken zijn bij dit aansluitingstraject.

 

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk

Jaar: maart 2020 - heden

 

Related

Not any article