X
03sep

Glastuinbouw gaat Internationaal (2007 - 2014)

Greenports | Duurzaam | | Return |

De Nederlandse Tuinbouw is van wereldklasse. Dit moet we ook uitventen. Met onze kennis kunnen we de wereld blijven voeden. Dit kan alleen als de tuinbouwketen de handen ineen slaat. Alleen kom je er niet. Dit was ook al in 2017 bekend. De gezamenlijke Greenports in Nederland en het Rijk hebben destijds het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘road map’ voor de verdere internationalisatie van het Neder-landse tuinbouwcluster. Voor de daartoe ingestelde kerngroep vervulde Mentink-procesmanagement de rol van secretaris/procesbegeleider, alsmede het zakelijke penvoerderschap van het project. Dit mondde uit in de uiteindelijke vorm Greenport Holland International, tegenwoordig Holland Horti International.

Related

Not any article