Naam: Mentink, ir H.R.M. (Richard), directeur

Bedrijf: Mentink-procesmanagement bv

Adres: Korteweg 3, 2641 GZ Pijnacker

Telefoon: 015-3615111

E-mail: r.mentink@bureaumentink.nl


Richard Mentink is de oprichter en oud-directeur van Mentink-procesmanagement bv. Hij is sinds 27-03-2014 met pensioen.

Richard Mentink studeerde in 1971 af in de studie cultuurtechniek met als bijvakken algemene economie, civiele techniek en planologie, aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Sinds 1995 heeft hij zijn eigen bureau, gericht op begeleiding van besluitvorming van veranderingsprocessen op en rond het platteland. 
Richard Mentink startte zijn carrière in de ondersteuning van orderverwerving bij een adviesbureau in Noord-Brabant. Van 1973 tot 1995 werkte hij in verschillende functies bij het toenmalige ministerie van LNV, achtereenvolgens als o.a. projectmedewerker in Drenthe, projectleider reconstructie Midden-Delfland, inspecteur landinrichting Zuid-Holland en lid van de landelijke directie van de Landinrichtingsdienst. Tussen 1989 en 1994 was hij directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Noord-Holland.
Richard Mentink heeft specifieke kennis op het gebied van organisatie- en financierings-vraagstukken op het platteland. Hij weet daarbij op een gedegen manier partijen en mensen bij elkaar en tot elkaar te brengen, op basis van wederzijds vertrouwen. Dit vanuit de filosofie dat diegenen die de beoogde veranderingen aangaan, nauw betrokken moeten zijn bij de vormgeving daarvan.
Hij is voortdurend in de weer om zijn kennis en inzichten bij de tijd te houden. Zo introduceerde hij bij recente opdrachten de methodiek van systems integration, een geavanceerde vorm van procesmanagement, en hield hij voordrachten over vernieuwingen in het groenbeheer, o.a. door toepassing van DCM-werkwijzen, ontwikkeld in de wegenbouw. Voorts begeleidt en leidde hij verschillende workshops in het kader van ruimtelijke financieringsvraagstukken en is hij betrokken bij HBO- en WO-opleidingen.
Op dit moment is hij o.a. secretaris van Greenport Holland International, het netwerk waarin de partijen in en rond de tuinbouw in Nederland samenwerken voor meer succes op de wereldmarkt voor integrale tuinbouwprojecten. Ook adviseert hij bij het project Het Buijtenland van Rhoon, waarbij naast het stroeve verloop van de planvorming veel aandacht wordt gegeven aan de integratie van beheer en inrichting.

Enkele relevante afgesloten projecten:
- Onderzoek oorzaken achterblijvende groenontwikkeling in de Randstad: projectleider;
- Schiphol Mainport en Groen: algeheel procesbegeleider;
- Staande Mastroute Friesland: procesadviseur;
- Strategisch Groenproject Zoetermeer Zuidplas: adviseur;
- Zuid-Hollands Innovatie Netwerk: procesbegeleider;
- Agrarisch Kennisnetwerk Zuid-Holland: procesbegeleider;
- Stankcirkels PPS Biest-Houtakker: projectleider;
- Glastuinbouw Zuidplaspolder; procescoördinator;
- Gouwe Polders, cultuurhistorie: procesbegeleider;
- Offensief van Teylingen: procesbegeleider;
- Greenport(s) Nederland: secretaris van de netwerkorganisatie;
- Iconen Groene Hart, opdrachtleider / onderzoeker;
- Faunabeheer Noord-Holland, opdrachtleider / onderzoeker.