Welkom op onze site!
TRANSITIES
Wij zijn een adviesbureau, dat zich richt op het landelijk gebied, dus de ruimte buiten de steden en dorpen.

In het bijzonder richten wij ons op het aanbrengen van veranderingen in het landelijke gebied. Veelal verlopen deze veranderingen moeizaam, omdat alles met alles samenhangt en er bovendien een goed ontwikkeld krachtenveld is. Wij focussen ons op deze samenhang en krachtenveld. In het jargon heet het, dat ons werkveld bestaat uit transities in het landelijk gebied. Ons adviesbureau verleent diensten aan overheden, organisaties en bedrijven bij dergelijke transities.

De verschillende knoppen in het nevenstaande overzicht geven u snel inzicht in ons pakket van dienstverlening en in onze ambitie voor het creŽren van waarde.


NIEUWS

Onze medewerker Matthijs Beke ontvangt Pluim van minister Huizenga van VROM

Initiatief tot oprichting van Greenport Holland International aangeboden aan de heer B. Wientjes, voorzitter VNO-NCW